Kendi tasar�m ve imalat�m�z olan serigrafi makinmiz ile �r�nleriniz otomasyon sistemi ile seri olarak imal edilmektedir.

CD ve DVD kaydı son sistem makinelerde hatasız, firesiz birebir yapaılmaktadır. Kayıt esnasında herhangi bir veri ve ses kaybı kesinlikle yaşanmayacak şekilde kontrol edilerek sizlere sunulur.

cd kay�t cihaz�

dvd kay�t cihaz�

cd �o�alt�m

dvd �o�alt�m