��RKET PROF�L�
Digitch 1999 y�ll�nda perpa ticaret merkezinde kurumu�tur.10 y�ll� a�k�n s�redir kurumsal m��terilerine cd-dvd bask� alan�nda hizmet vermekte ve bu alandaki ihtiyaca, kaliteli, h�zl� ve g�venli bir �ekilde cevap vererek pazarda �nemli �l��de yer edindi. Daha uzun y�llar m��terilerimize kaliteli, g�venilir ve h�zl� hizmet vermeyi umuyoruz …
Misyon
M��terilerimizin cd-dvd bask� alan�ndaki i�tiya�lar�n� kaliteli,h�zl� ve g�venirlir bir �ekilde m��terilerimizin istekleri dogrultusun en iyi hizmeti suna bilmek.
Vizyon
h�zl�,kaliteli ve g�venirlir kelimelerini m��terilerine benimsetmi� olan firmam�z sekt�rdeki teknolojik geli�mlerinde en yak�n takicilerinden olmakla birlikte t�rkiyedeki say�l�firmalar aras�nda ki yerini alm�� ve kurumsal m��terilerine sunmu� oldu�u �a�da� teknolijik imkanlar do�rultusunda sekt�r�n en iyileri aras�nda konumu korumak ve geli�tirmek.

hakkimizdaŞİRKET PROFiLİ

Digitch 1999 yıllında kurumuştur.10 yılı aşkın süredir kurumsal müşterilerine CD DVD imalat ve baskı alanında hizmet vermekte ve bu alandaki ihtiyaca, kaliteli, hızlı ve güvenli bir şekilde cevap vererek pazarda önemli ölçüde yer edindi. Daha uzun yıllar müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermeyi umuyoruz …

Misyonumuz;

Müşterilerimizin CD DVD baskı alanındaki ihtiyaçlarını kaliteli,hızlı ve güvenilir bir şekilde müşteri istekleri dogrultusun en iyi hizmeti suna bilmek.

Vizyonumuz;

Hızlı, kaliteli ve güvenirlir kelimelerini müşterilerine benimsetmiş olan firmamız sektördeki teknolojik gelişmlerinde en yakın takicilerinden olmakla birlikte sektördeki sayılı firmalar arasında ki yerini almış ve kurumsal müşterilerine sunmuş olduğu çağdaş teknolijik imkanlar doğrultusunda sektörün en iyileri arasında konumu korumak ve geliştirmektir.

hakkimizda